Единствен уникален културно-исторически
развлекателен комплекс в света.